இயேசுவை தெய்வமாக ஏற்றுக்கொண்ட கலீல் - BibleUncle Evangelical Media

Thursday, 17 November 2011

இயேசுவை தெய்வமாக ஏற்றுக்கொண்ட கலீல்

சமீபத்தில் அருமையான ஒரு படக்காட்சி iemt-india என்ற தளத்தில் வெளியிடப்பட்டிருந்தது என்னை மிகவும் கவர்ந்ததால் அதை இங்கே பதிக்கிறேன். பார்த்துப் பயனடையுங்கள் நன்றி Thanks: http://iemtindia.com/