பேசன் ஆஃப் த கிறைஸ்ட் திரைப்படம் (The passion of the Christ movie Online) - BibleUncle Evangelical Media

Friday, 15 October 2010

பேசன் ஆஃப் த கிறைஸ்ட் திரைப்படம் (The passion of the Christ movie Online)


இயேசு கிறிஸ்துவின் இறுதி நேரத்தில் நடந்த உறுக்கமான சம்பவங்கள். மற்றும் அவர் அடைந்த வேதனைகள், அவமானங்கள், ஆகியவை திரைப்பட வடிவில்........