யார் அந்திகிறிஸ்து வீடீயோ செய்தி - BibleUncle Evangelical Media

Thursday, 30 September 2010

யார் அந்திகிறிஸ்து வீடீயோ செய்தி


அன்பானவர்களே, இந்த உலகத்தின் கடைசி காலங்களில் நிகழும் ஒன்றைக்குறித்து பைபிள் சொல்லும் ஒரு சம்பவம் அந்திகிறிஸ்துவைப்பற்றியது, அது குறித்து இங்கே ஜெகன் என்பவர் வரலாற்று ஆதாரங்களுடன் விளக்குகிறார், அவர் கொடுத்த தேவ செய்தி உங்களுக்காக வீடியோவில், கண்டு தெளிவடையுங்கள்