பரிசுத்த வேதாகமத்தை உங்கள் கணினியில் இறக்கிக்கொள்ள... - BibleUncle Evangelical Media

Tuesday, 7 September 2010

பரிசுத்த வேதாகமத்தை உங்கள் கணினியில் இறக்கிக்கொள்ள...If you have installed previous version of TamilBible, you have to uninstall it first.
Kindly avoid re-posting or publishing the bible on another web site. Thank you for your co-operation
Murasu anjal software to be running to view in tamil

இந்த மென்பொருளை அமைப்பதற்கு முன்பு, பழைய பிரதியை உங்கள் கணினியிலிருந்து எடுத்துவிடவும்.
தயவு செய்து, வேதாகமத்தை மற்ற இணைய தளங்களில் பிரசுரிக்க வேண்டாமென்று அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன்
பரிசுத்த வேதாகமத்தை தமிழில் காண முரசு அஞ்சல் மென்பொருள் இயங்கவேண்டும்